Menu

PostNL wederom in top 3 Dow Jones Sustainability Index 2020

PostNL behoort tot de meest duurzame bedrijven ter wereld in de logistieke en transportsector en staat op de derde plaats van de Dow Jones Sustainability Index (DJSI). Dat is midden november bekend gemaakt door S&P Global. De Dow Jones Sustainability Index beoordeelt de prestaties van bedrijven op een aantal dimensies, zoals een milieutechnische en sociale dimensie. PostNL presteert goed volgens de DJSI en behaalt op de milieutechnische dimensie zelfs de hoogste score binnen de sector. De logistieke dienstverlener staat al meerdere jaren in de top 10 van duurzame bedrijven in zijn sector.

Herna Verhagen, CEO PostNL: ‘Ik ben trots op de hoge notering in de DJSI omdat het laat zien dat onze voortdurende inspanningen om onze dagelijkse operatie verder te verduurzamen, succesvol zijn. We nemen onze verantwoordelijkheid op het gebied van duurzaamheid zeer serieus en zetten stappen op diverse terreinen. De notering in de DJSI is een belangrijke onafhankelijke graadmeter waaruit blijkt dat PostNL goed presteert.” 

Milieutechnische en sociale dimensie 

De Dow Jones Sustainability Index beoordeelt de prestaties van bedrijven op een aantal dimensies, zoals een milieutechnische en sociale dimensie. De milieutechnische dimensie beoordeelt de lange termijnstrategie van bedrijven ten aanzien van hun impact op het klimaat: wordt er ingezet op schone voertuigen en duurzame gebouwen en wordt daar helder over gerapporteerd. De sociale dimensie bekijkt wat bedrijven doen om een goed werkgever te zijn en welke bijdrage een bedrijf aan de samenleving levert. 

Minimale impact op klimaat 

PostNL streeft ernaar de impact op het klimaat zo klein mogelijk te maken en zet daarvoor in op zuinige voertuigen en duurzame gebouwen. Om de uitstoot van CO2-emissies verder te verminderen en concrete bijdragen te leveren aan de afspraken die in het Parijse klimaatakkoord zijn vastgelegd heeft PostNL ambitieuze langetermijndoelen gesteld. Zoals uiterlijk 2030 alle pakketten en brieven in de Benelux uitstootvrij bezorgen in de last mile.

In PostNL in België investeert PosNL in de bouw van een hoogtechnologisch bezig met de opstart van een pakkettensorteer- en distributiecentrum. Het nieuwe sorteercentrum in Willebroek wordt gebouwd met oog op een minimale milieu-impact en zal BREEAM-gecertifieerd zijn. Er wordt geen gebruik meer gemaakt van gas en er wordt geïnvesteerd in duurzame installaties (o.a. verwarming met warmtepompen en LED-verlichting). Daarenboven wordt er gebruik gemaakt van een zeer energie-efficiënte sorteermachine. 

Een werkgever voor iedereen, midden in de samenleving 

PostNL wil een bedrijf zijn waar mensen graag bij en mee willen werken en midden in de samenleving staan. Binnen het bedrijf wordt veel aandacht besteed aan diversiteit. Een goede balans in het personeelsbestand maakt een organisatie immers sterker, innovatiever en aantrekkelijker om voor te (blijven) werken. Medewerkers krijgen binnen het bedrijf ruimte en opleidingsmogelijkheden om te werken aan hun eigen toekomstperspectief.