Menu

Duurzaamheid

Ook PostNL kiest voor onze toekomst

Tegenwoordig speelt duurzaamheid een belangrijke rol in onze samenleving. Want de manier waarop wij nu met onze planeet omgaan is cruciaal voor de mensheid.

Duurzaamheid heeft dus niet alleen betrekking op milieubescherming. Het staat voor een maatschappelijk en economisch langetermijnbeleid. 

We gaan de uitdaging aan om ons transport en onze logistiek hierop af te stemmen. Daarom heeft PostNL duurzaamheid vast verankerd in haar ondernemingsfilosofie in deze verklaring.

Milieu als prioriteit

Als wij de generaties die na ons komen een leefbare planeet willen nalaten, mogen we niet langer talmen. We moeten vandaag milieuvriendelijk werken om hun toekomst veilig te stellen. 

Milieuvriendelijk werken begint bij gebouwen met geothermische installaties, overgang op ecostroom, het nemen van energie- en waterbesparende maatregelen, het scheiden en recycleren van afval. Voertuigproducenten moeten nog meer inzetten op het verminderen van de uitstoot van CO2, stikstof en fijnstof. Voertuigen die door aardgas of elektriciteit worden aangedreven en roetfilters dragen op een zinvolle manier bij tot het behoud van het milieu. 

Niet alleen de industrie, maar ook de consument moet zijn bijdrage leveren. Chauffeurs volgen cursussen om milieuvriendelijker te rijden. Een geoptimaliseerde rittenplanning beperkt de inzet van hun voertuig. 

Ieder van ons kan ertoe bijdragen dat onze kinderen en kleinkinderen gezond kunnen opgroeien. In een wereld waar het goed leven is. PostNL draagt hiertoe alvast zijn steentje bij. Jij ook?

Lean & Green

Het Vlaams Instituut voor de Logistiek beloonde PostNL Cargo België bvba met de 'Lean and Green Award'. Bedrijven die zich actief inspannen om hun logistiek proces duurzamer te maken, maken aanspraak op deze award. 

Hiervoor heeft PostNL een gedetailleerd plan van aanpak voorgelegd om hun CO2 uitstoot met minstens 20% te verlagen binnen een periode van vijf jaar. PostNL realiseert deze CO2 besparing op verschillende manieren. De investering in een nieuwe vloot van 53 geconditioneerde vrachtwagens is hier een voorbeeld van. Andere maatregelen zijn: een actief energy awareness programma op de kantoren en werkvloer en een combinatie van ritten om zendingen slimmer te verzamelen.

Goed werkgeverschap

Voor ons betekent dat: Aandacht voor alle mensen die bij en voor ons werken. Zodat ze het prettig vinden om voor PostNL te werken, zich verantwoordelijk voelen voor de gezamenlijke resultaten en zo bijdragen aan het succes van het bedrijf. Daarom zorgen we dat mensen zich hier op hun plek voelen en ruimte krijgen te werken aan hun eigen toekomstperspectief. Dat doen we op verschillende manieren: 

Betrokkenheid: betrokken medewerkers zijn belangrijk, want zij helpen ons onze ambities waar te maken. Daarom vragen we medewerkers niet alleen eerlijk te vertellen wat zij van PostNL als werkgever vinden, maar dwingen we onszelf ook te werken aan hogere betrokkenheid en een betere, prettigere werkomgeving. 

Diversiteit: een goede balans in het personeelsbestand maakt onze organisatie sterker, innovatiever en aantrekkelijker. Of het nu gaat om multiculturele diversiteit of meer vrouwen aan de top. Wij zetten voor al deze zaken in. 

Werkzekerheid: we zorgen dat onze medewerkers sterk staan op de arbeidsmarkt. Zo kunnen ze werken aan duurzame inzetbaarheid – ook als die inzetbaarheid buiten PostNL is – met bijvoorbeeld opleidingen. Ook gezinnen van medewerkers hebben voordelig toegang tot allerlei online opleidingen van de PostNL Academy.