Lithium versturen binnen België of naar het buitenland

De voorwaarden voor het vervoer van lithium verschilt per manier van vervoeren. Over het algemeen gelden de volgende richtlijnen:

Nieuwe lithiumbatterijen of -cellen

  • Batterij: lithiumgehalte niet hoger dan 2 gram/100 Wh.
  • Cel: lithiumgehalte niet hoger dan 1 gram/20 Wh.
  • Maximaal 4 cellen of 2 batterijen in een apparaat per zending.
  • Losse batterijen en cellen of apparatuur met daarnaast batterijen/cellen mag je niet met de post verzenden.
  • Cellen en batterijen in apparatuur mogen tijdens het vervoer niet volledig ontladen. Verpak ze daarom stevig (stijve buitenverpakking en apparatuur vastzetten zijn in de binnenverpakking).
  • Er mag geen kans bestaan op oververhitting of kortsluiting van de batterijen.
  • De batterijen mogen niet beschadigd of defect zijn.
  • De batterijen moeten gekeurd zijn.
  • Gebruikte lithiumbatterijen of -cellen mag je niet met de post verzenden.

Voorbeelden toegestaan

Lithium voorbeelden toegestaan

Voorbeelden niet toegestaan

Lithium voorbeelden niet toegestaan